Index

BUSKERUD BOLIGUTVIKLING AS

Orgnr: 815094662

mobil: 411 00 416
adresse: Heggenveien 21

id

7772

organisasjonsnummer

815094662

navn

BUSKERUD BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-11

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heggenveien 21"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "VIKERSUND", "postnummer": "3370", "kommunenummer": "3047"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815094662

navn

BUSKERUD BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heggenveien 21

forradrpostnr

3370

forradrpoststed

VIKERSUND

forradrkommnr

3047

forradrkommnavn

MODUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.03.2015

stiftelsesdato

19.02.2015

tlf

tlf_mobil

411 00 416

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815094662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 28876, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 68414023, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35336520}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33077503}}, "journalnr": "2021152833", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815094662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22896235, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19315003}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3581232}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 45517789, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4279233}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 41238556}}, "sumEgenkapitalGjeld": 68414023}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3273145, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 44911977}, "driftsresultat": 5785311, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50697288}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1621453, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9328}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1630781}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4163857}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915101623 [navn] => BUSKERUD BOLIGUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815094662 [oppstartsdato] => 2015-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heggenveien 21"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "VIKERSUND", "postnummer": "3370", "kommunenummer": "3047"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?