Index

BUSSTUR AS

Orgnr: 812018582

adresse: Helganesvegen 41

id

1105

organisasjonsnummer

812018582

navn

BUSSTUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

naeringskode1

{"kode": "49.392", "beskrivelse": "Turbiltransport"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Helganesvegen 41"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4262", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 114"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4299", "kommunenummer": "1149"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812018582

navn

BUSSTUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Helganesvegen 41

forradrpostnr

4262

forradrpoststed

AVALDSNES

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 114

ppostnr

4299

ppoststed

AVALDSNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

49.392

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

08.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812018582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2511565, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30389, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30389}}, "journalnr": "2021564575", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812018582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18389, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 389}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30389}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10, "totalresultat": 10, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10}}]

Reserver mot visning?