Index

BUSY BUSY BIRD AS

Orgnr: 811548642

adresse: Bryggerikaien 24

id

75

organisasjonsnummer

811548642

navn

BUSY BUSY BIRD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bryggerikaien 24"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811548642

navn

BUSY BUSY BIRD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bryggerikaien 24

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

31.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811548642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2505211, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12217731, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12172500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 45231}}, "journalnr": "2021556099", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811548642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5842711, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5812711}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6375020, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6375020}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12217731}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 246713, "totalresultat": 246713, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 80355}, "driftsresultat": 362265, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 442620}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42044, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42068}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 320221}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911557185 [navn] => BUSY BUSY BIRD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811548642 [oppstartsdato] => 2013-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bryggerikaien 24"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?