Index

BUTIKKDRIFT MIKAEL JAKOBSEN AS

https://www.narvesen.no

Orgnr: 822301142

tlf: 76 08 15 43
mobil: 454 46 871
webside: www.narvesen.no
adresse: Storgata 55

id

27646

organisasjonsnummer

822301142

navn

BUTIKKDRIFT MIKAEL JAKOBSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 55"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skattøra 17"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9018", "kommunenummer": "5401"}

hjemmeside

www.narvesen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822301142

navn

BUTIKKDRIFT MIKAEL JAKOBSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 55

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Skattøra 17

ppostnr

9018

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.03.2019

stiftelsesdato

14.02.2019

tlf

76 08 15 43

tlf_mobil

454 46 871

url

www.narvesen.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822301142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2402517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1426235, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1426235}}, "journalnr": "2021443302", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822301142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 158282, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 128282}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1267953, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 484033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 783920}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1426235}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6506, "totalresultat": 6506, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4717278}, "driftsresultat": 10420, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4727698}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1203, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2568}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1365}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11623}}]

Reserver mot visning?