Index

BUYAN AS

Orgnr: 812522132

adresse: Fløenbakken 55B

id

2249

organisasjonsnummer

812522132

navn

BUYAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fløenbakken 55B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812522132

navn

BUYAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fløenbakken 55B

forradrpostnr

5009

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

05.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812522132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2279527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 119394, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 119393}}, "journalnr": "2021305234", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812522132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -64592, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -94592}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 183986, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 183986}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 119394}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -99355, "totalresultat": -99355, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29938}, "driftsresultat": -9105, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20833}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -92055, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92070}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101160}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812559222 [navn] => BUYAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812522132 [oppstartsdato] => 2013-08-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flu00f8enbakken 55B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?