Index

BWOOD AS

Orgnr: 812160532

tlf: 93 21 27 21
adresse: Kokkerudlia 3

id

1431

organisasjonsnummer

812160532

navn

BWOOD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokkerudlia 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812160532

navn

BWOOD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kokkerudlia 3

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

93 21 27 21

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812160532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2361813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 213230, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203563}}, "journalnr": "2021296692", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812160532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -449697, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 74158}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -523855}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 662926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 204609}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 458317}}, "sumEgenkapitalGjeld": 213230}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 208464, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2174416}, "driftsresultat": 209164, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2383580}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -699, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 733}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 208464}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981174763 [navn] => BWOOD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-10-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, stru00e5 og flettematerialer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812160532 [oppstartsdato] => 1997-12-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokkerudlia 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?