Index

BY SOPHIA LIE AS

Orgnr: 820375602

adresse: Schønings gate 9B

id

21181

organisasjonsnummer

820375602

navn

BY SOPHIA LIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-02

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Schønings gate 9B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0362", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820375602

navn

BY SOPHIA LIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Schønings gate 9B

forradrpostnr

0362

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2018

stiftelsesdato

17.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820375602

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1645370, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 448640, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 400000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 48640}}, "journalnr": "2020364854", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820375602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 265494, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 261208}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4285}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 183146, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 183146}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 448640}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4285, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 55731}, "driftsresultat": 4269, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4285}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920388752 [navn] => BY SOPHIA LIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820375602 [oppstartsdato] => 2018-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Schu00f8nings gate 9B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0362", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?