Index

BY1BIL AS

https://www.by1bil.no

Orgnr: 811573582

mobil: 997 31 333
webside: www.by1bil.no
adresse: Garnveien 7

id

129

organisasjonsnummer

811573582

navn

BY1BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Garnveien 7"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "ANKENES", "postnummer": "8520", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-05

hjemmeside

www.by1bil.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811573582

navn

BY1BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Garnveien 7

forradrpostnr

8520

forradrpoststed

ANKENES

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.02.2013

stiftelsesdato

05.02.2013

tlf

tlf_mobil

997 31 333

url

www.by1bil.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811573582

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2169757, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1066000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 628461}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 437539}}, "journalnr": "2020923716", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811573582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 364264, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -135736}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 701737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 170226}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 531511}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1066000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 253250, "totalresultat": 253250, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2023003}, "driftsresultat": 204059, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2227062}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21963, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 86}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22049}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 182096}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911602784 [navn] => BY1BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811573582 [oppstartsdato] => 2013-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Garnveien 7"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "ANKENES", "postnummer": "8520", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => www.by1bil.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?