Index

BYBUBBLY AS

https://www.bubblmee.com

Orgnr: 811860352

mobil: 900 88 822
webside: www.bubblmee.com
adresse: Wergelandsveien 1

id

782

organisasjonsnummer

811860352

navn

BYBUBBLY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Wergelandsveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0167", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-18

hjemmeside

www.bubblmee.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811860352

navn

BYBUBBLY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Wergelandsveien 1

forradrpostnr

0167

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2013

stiftelsesdato

18.04.2013

tlf

tlf_mobil

900 88 822

url

www.bubblmee.com

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811860352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1999303, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11092884, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8369305}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2723579}}, "journalnr": "2020739430", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811860352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2199361, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34430981}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -32231620}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8893523, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 451546}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8441977}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11092884}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3172937, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8737720}, "driftsresultat": -2545862, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6191858}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -627075, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40727}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 667803}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3172937}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911905035 [navn] => BYBUBBLY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811860352 [oppstartsdato] => 2013-04-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Wergelandsveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0167", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bubblmee.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?