Index

BYGDAS PERLE AS

Orgnr: 812198262

mobil: 996 25 788
adresse: Gamle Fetvei 13

id

1553

organisasjonsnummer

812198262

navn

BYGDAS PERLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Fetvei 13"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Silje Elisabeth Barlaug", "Kirkeveien 130"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812198262

navn

BYGDAS PERLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Fetvei 13

forradrpostnr

1900

forradrpoststed

FETSUND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Silje Elisabeth Barlaug Kirkeveien 130

ppostnr

1900

ppoststed

FETSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

tlf_mobil

996 25 788

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812198262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2168109, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 460722, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 243126}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 217596}}, "journalnr": "2020946051", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812198262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -59023, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -89023}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 519745, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 219445}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 300300}}, "sumEgenkapitalGjeld": 460722}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6077, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1645656}, "driftsresultat": 8059, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1653715}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 80}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8014}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912238768 [navn] => BYGDAS PERLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 812198262 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Fetvei 13"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Silje Elisabeth Barlaug", "Kirkeveien 130"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?