Index

BYGG 7 AS

Orgnr: 815226062

mobil: 968 47 784
adresse: Blindheimshaugen 9

id

8088

organisasjonsnummer

815226062

navn

BYGG 7 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-20

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blindheimshaugen 9"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6012", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9059 Blindheim"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6023", "kommunenummer": "1507"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

815226062

navn

BYGG 7 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blindheimshaugen 9

forradrpostnr

6012

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 9059 Blindheim

ppostnr

6023

ppoststed

ÅLESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.04.2015

stiftelsesdato

19.03.2015

tlf

tlf_mobil

968 47 784

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815226062

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1119378, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 118606, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75944}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 42662}}, "journalnr": "2019551669", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815226062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -229437, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -259437}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 348043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 348043}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 118606}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -304050, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1220955}, "driftsresultat": -299154, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 921801}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8769, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8820}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -307923}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915277748 [navn] => BYGG 7 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815226062 [oppstartsdato] => 2015-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blindheimshaugen 9"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6012", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9059 Blindheim"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6023", "kommunenummer": "1507"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?