Index

+BYGG AS

Orgnr: 922828822

adresse: Kirkeveien 466

organisasjonsnummer

922828822

navn

+BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 466"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "KJØPMANNSKJÆR", "postnummer": "3143", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922828822

navn

+BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeveien 466

forradrpostnr

3143

forradrpoststed

KJØPMANNSKJÆR

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.05.2019

stiftelsesdato

07.05.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922828822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2212777, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 610206, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 163406}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 446800}}, "journalnr": "2020975943", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922828822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1207, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28793}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 608999, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 324251}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 284748}}, "sumEgenkapitalGjeld": 610206}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -28793, "totalresultat": -28793, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 661558}, "driftsresultat": -16927, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 644630}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11866, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11911}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -28793}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822838162 [navn] => +BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922828822 [oppstartsdato] => 2019-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 466"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "KJu00d8PMANNSKJu00c6R", "postnummer": "3143", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?