Index

BYGG-ENGROS AS

Orgnr: 812546902

adresse: Sandbrekkevegen 98

id

2315

organisasjonsnummer

812546902

navn

BYGG-ENGROS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandbrekkevegen 98"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5225", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812546902

navn

BYGG-ENGROS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandbrekkevegen 98

forradrpostnr

5225

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.732

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

19.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812546902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2088483, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32311958, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3545456}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28766502}}, "journalnr": "2020840656", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812546902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18496664, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3266664}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13815294, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13815294}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32311958}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2760161, "totalresultat": 2760161, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 72485870}, "driftsresultat": 3618078, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 76103948}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26905, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 176266}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 149361}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3644983}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972117609 [navn] => BYGG-ENGROS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 812546902 [oppstartsdato] => 1988-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandbrekkevegen 98"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5225", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-07 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?