Index

BYGG I HORTEN AS

Orgnr: 819058792

adresse: Storgata 50

id

17606

organisasjonsnummer

819058792

navn

BYGG I HORTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 50"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3182", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819058792

navn

BYGG I HORTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 50

forradrpostnr

3182

forradrpoststed

HORTEN

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

08.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819058792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1820660, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 905021, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 156700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 748321}}, "journalnr": "2020556300", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819058792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -77894, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -107894}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 982915, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 867670}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 115245}}, "sumEgenkapitalGjeld": 905021}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -173140, "totalresultat": -173140, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4976399}, "driftsresultat": -164957, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4811443}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9326, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 221}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9548}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -174283}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919137649 [navn] => BYGG I HORTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819058792 [oppstartsdato] => 2017-05-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 50"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3182", "kommunenummer": "3801"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?