Index

BYGG MILJØ & TRANSPORT AS

Orgnr: 818614152

mobil: 482 29 884
adresse: Bøneslien 3

id

16388

organisasjonsnummer

818614152

navn

BYGG MILJØ & TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-23

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøneslien 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BØNES", "postnummer": "5155", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818614152

navn

BYGG MILJØ & TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøneslien 3

forradrpostnr

5155

forradrpoststed

BØNES

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2017

stiftelsesdato

13.02.2017

tlf

tlf_mobil

482 29 884

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818614152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1969957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 411268, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 219043}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 192225}}, "journalnr": "2020714975", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818614152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -126644, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -148644}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 537911, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 163991}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 373920}}, "sumEgenkapitalGjeld": 411268}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48298, "totalresultat": -48298, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 790600}, "driftsresultat": -44988, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 745612}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3310, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3355}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -48298}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918659102 [navn] => BYGG MILJØ & TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818614152 [oppstartsdato] => 2017-02-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8neslien 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8NES", "postnummer": "5155", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?