Index

BYGG NYTT AS

Orgnr: 916004923

adresse: Olderhagen 8

id

194824

organisasjonsnummer

916004923

navn

BYGG NYTT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olderhagen 8"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "SÆBØVIK", "postnummer": "5454", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916004923

navn

BYGG NYTT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olderhagen 8

forradrpostnr

5454

forradrpoststed

SÆBØVIK

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

27.08.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

916004923

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286379, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 305111, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42246}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 262865}}, "journalnr": "2021314977", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916004923"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24703, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -54703}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 329814, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 279814}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 305111}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 103194, "totalresultat": 103194, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1311095}, "driftsresultat": 104381, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1415476}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1187, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1201}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 103194}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913407628 [navn] => BYGG NYTT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-03-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 916004923 [oppstartsdato] => 2014-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olderhagen 8"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "Su00c6Bu00d8VIK", "postnummer": "5454", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?