Index

BYGG OG BRANNTEKNIKK AS

Orgnr: 819132992

adresse: Veimester Kroghs gate 10

id

17798

organisasjonsnummer

819132992

navn

BYGG OG BRANNTEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Veimester Kroghs gate 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7052", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819132992

navn

BYGG OG BRANNTEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Veimester Kroghs gate 10

forradrpostnr

7052

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.06.2017

stiftelsesdato

24.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819132992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2309015, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 93334, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 63033}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30301}}, "journalnr": "2021351445", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819132992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -143541, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -173541}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 236875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 236875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 93334}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19467, "totalresultat": -19467, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 277999}, "driftsresultat": -3114, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 274886}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21843, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21843}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24957}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919210745 [navn] => BYGG OG BRANNTEKNIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819132992 [oppstartsdato] => 2017-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Veimester Kroghs gate 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7052", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?