Index

BYGG OG TØMRERMESTER LARS F SKOVLY AS

Orgnr: 812312642

adresse: Bjørnstadveien 62

id

1784

organisasjonsnummer

812312642

navn

BYGG OG TØMRERMESTER LARS F SKOVLY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørnstadveien 62"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SIGGERUD", "postnummer": "1404", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812312642

navn

BYGG OG TØMRERMESTER LARS F SKOVLY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørnstadveien 62

forradrpostnr

1404

forradrpoststed

SIGGERUD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.08.2013

stiftelsesdato

10.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812312642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2478571, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 316572, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307372}}, "journalnr": "2021526418", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812312642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -820935, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 39600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -860535}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1137507, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1137507}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 316572}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36087, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2572446}, "driftsresultat": 38014, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2610461}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1927, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 56}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1983}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36087}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995163446 [navn] => BYGG OG TØMRERMESTER LARS F SKOVLY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812312642 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rnstadveien 62"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SIGGERUD", "postnummer": "1404", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-09-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?