Index

BYGG SKILLS AS

Orgnr: 811854042

mobil: 951 72 448
adresse: Belgerudveien 10A

id

762

organisasjonsnummer

811854042

navn

BYGG SKILLS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Belgerudveien 10A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0957", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811854042

navn

BYGG SKILLS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Belgerudveien 10A

forradrpostnr

0957

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2013

stiftelsesdato

22.03.2013

tlf

tlf_mobil

951 72 448

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811854042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2501931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3228470, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 419975}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2808495}}, "journalnr": "2021469905", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811854042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 262524, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17184}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 245340}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2965946, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2818808}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 147138}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3228470}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 266172, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9311463}, "driftsresultat": 357016, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9668479}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11072, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1819}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12891}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 345944}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997564405 [navn] => BYGG SKILLS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-11-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 811854042 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Belgerudveien 10A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0957", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-03-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?