Index

BYGG STARS AS

Orgnr: 818924402

adresse: Gregers Grams vei 20

id

17276

organisasjonsnummer

818924402

navn

BYGG STARS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gregers Grams vei 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0382", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818924402

navn

BYGG STARS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gregers Grams vei 20

forradrpostnr

0382

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.05.2017

stiftelsesdato

20.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818924402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317501, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 213583, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 88645}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 124938}}, "journalnr": "2021364810", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818924402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 90391, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 68461}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 123192, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 123192}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 213583}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7367, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1231460}, "driftsresultat": -7336, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1224124}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7367}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996730794 [navn] => BYGG STARS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818924402 [oppstartsdato] => 2011-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gregers Grams vei 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0382", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?