Index

BYGGAKSESS OSLO AS

Orgnr: 920952534

adresse: Gamle Drammensvei 107

id

327957

organisasjonsnummer

920952534

navn

BYGGAKSESS OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Drammensvei 107"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920952534

navn

BYGGAKSESS OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Drammensvei 107

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

24.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952534

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387273, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5184537, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5184537}}, "journalnr": "2021431552", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952534"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2536529, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2436529}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2648008, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2530623}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 117385}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5184537}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2203638, "totalresultat": 2203638, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14215691}, "driftsresultat": 2826194, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17041885}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -970, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 300}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1270}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2825223}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920982174 [navn] => BYGGAKSESS OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 920952534 [oppstartsdato] => 2018-05-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Drammensvei 107"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?