Index

BYGGFIRMA MØLLER AS

Orgnr: 812204262

mobil: 467 95 810
adresse: Myren Gård

id

1566

organisasjonsnummer

812204262

navn

BYGGFIRMA MØLLER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-01

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myren Gård"], "kommune": "HØYANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BJORDAL", "postnummer": "5962", "kommunenummer": "4638"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

812204262

navn

BYGGFIRMA MØLLER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myren Gård

forradrpostnr

5962

forradrpoststed

BJORDAL

forradrkommnr

4638

forradrkommnavn

HØYANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.08.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

467 95 810

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812204262

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1664146, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1745166, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1622256}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 122910}}, "journalnr": "2020416848", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812204262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1022805, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 992805}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 722360, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 711379}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10981}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1745166}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 74797, "totalresultat": 74797, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1439580}, "driftsresultat": 75903, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1515483}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1106, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1119}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 74797}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912281302 [navn] => BYGGFIRMA MØLLER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812204262 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myren Gu00e5rd"], "kommune": "Hu00d8YANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BJORDAL", "postnummer": "5962", "kommunenummer": "4638"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?