Index

BYGGIT OSLO AS

Orgnr: 818751192

adresse: Axel Huitfeldts vei 5B

id

16803

organisasjonsnummer

818751192

navn

BYGGIT OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Axel Huitfeldts vei 5B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1170", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818751192

navn

BYGGIT OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Axel Huitfeldts vei 5B

forradrpostnr

1170

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.390

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.03.2017

stiftelsesdato

18.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818751192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2268459, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 650288, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 457098}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 193189}}, "journalnr": "2021288884", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818751192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -980395, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1010395}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1630683, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1630683}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 650288}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1093805, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2884713}, "driftsresultat": -1068044, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1816669}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25761, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 294}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26055}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1093805}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918817557 [navn] => BYGGIT OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 818751192 [oppstartsdato] => 2017-01-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Axel Huitfeldts vei 5B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1170", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-12-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?