Index

BYGGKOMPANIET 123 AS

Orgnr: 812039342

mobil: 998 95 877
adresse: Lilloveien 170B

id

1156

organisasjonsnummer

812039342

navn

BYGGKOMPANIET 123 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilloveien 170B"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "BLAKER", "postnummer": "1925", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812039342

navn

BYGGKOMPANIET 123 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilloveien 170B

forradrpostnr

1925

forradrpoststed

BLAKER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.06.2013

stiftelsesdato

02.04.2013

tlf

tlf_mobil

998 95 877

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812039342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2101467, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5627599, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 937649}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4689950}}, "journalnr": "2020854034", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812039342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2964956, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2934956}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2662643, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2633106}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 29537}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5627599}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1529806, "totalresultat": 1529806, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16383475}, "driftsresultat": 1996531, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18380007}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28972, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 823}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29795}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1967559}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912094391 [navn] => BYGGKOMPANIET 123 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 812039342 [oppstartsdato] => 2013-04-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lilloveien 170B"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "BLAKER", "postnummer": "1925", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?