Index

BYGGMEISTER FRODE NUMMEDAL AS

Orgnr: 811967882

adresse: Vasstrondvegen 387

id

1009

organisasjonsnummer

811967882

navn

BYGGMEISTER FRODE NUMMEDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vasstrondvegen 387"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSSESTRAND", "postnummer": "5713", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811967882

navn

BYGGMEISTER FRODE NUMMEDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vasstrondvegen 387

forradrpostnr

5713

forradrpoststed

VOSSESTRAND

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

06.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.08.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

811967882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2446725, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1992562, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 640176}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1352386}}, "journalnr": "2021413326", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811967882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 356965, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 326965}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1635597, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1037935}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 597662}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1992562}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41091, "totalresultat": -41091, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6888423}, "driftsresultat": -17632, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6870791}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34999, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 705}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35704}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -52631}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990616175 [navn] => BYGGMEISTER FRODE NUMMEDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-12-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811967882 [oppstartsdato] => 2006-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vasstrondvegen 387"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSSESTRAND", "postnummer": "5713", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?