Index

BYGGMESTER A. ØISANG AS

Orgnr: 812295802

adresse: Louises gate 12

id

1748

organisasjonsnummer

812295802

navn

BYGGMESTER A. ØISANG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Louises gate 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0168", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hedmarksgata 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0658", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812295802

navn

BYGGMESTER A. ØISANG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Louises gate 12

forradrpostnr

0168

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Hedmarksgata 4

ppostnr

0658

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.08.2013

stiftelsesdato

18.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.01.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

812295802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2494807, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 554687, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 554687}}, "journalnr": "2021545054", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812295802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 260314, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 230314}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 294373, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 294373}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 554687}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 137934, "totalresultat": 137934, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4613236}, "driftsresultat": 177430, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4790666}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -592, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 59}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 650}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 176839}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912302636 [navn] => BYGGMESTER A. ØISANG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812295802 [oppstartsdato] => 2013-07-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Louises gate 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0168", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hedmarksgata 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0658", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?