Index

BYGGMESTER ERLING SKIPNES AS

Orgnr: 877044122

tlf: 75 56 58 70
adresse: Jensvoll, Notveien 5A

id

57707

organisasjonsnummer

877044122

navn

BYGGMESTER ERLING SKIPNES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

29

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jensvoll", "Notveien 5A"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8013", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877044122

navn

BYGGMESTER ERLING SKIPNES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jensvoll Notveien 5A

forradrpostnr

8013

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.12.1996

stiftelsesdato

16.12.1996

tlf

75 56 58 70

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

29

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877044122

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1825150, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87913065, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42915549}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44997516}}, "journalnr": "2020554696", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877044122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27456430, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 27256430}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 60456635, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18615125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 41841509}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87913065}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1070140, "totalresultat": 1070140, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 91222002}, "driftsresultat": 1863139, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 93085141}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -487669, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 946620}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1434289}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1375469}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971979747 [navn] => BYGGMESTER ERLING SKIPNES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 29 [overordnetEnhet] => 877044122 [oppstartsdato] => 1982-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Notveien 5A"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8013", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?