Index

BYGGMESTER HELGE KVALE AS

Orgnr: 811982172

adresse: Vestli 11

id

1027

organisasjonsnummer

811982172

navn

BYGGMESTER HELGE KVALE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestli 11"], "kommune": "TYSVÆR", "landkode": "NO", "poststed": "FØRRESFJORDEN", "postnummer": "5563", "kommunenummer": "1146"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811982172

navn

BYGGMESTER HELGE KVALE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestli 11

forradrpostnr

5563

forradrpoststed

FØRRESFJORDEN

forradrkommnr

1146

forradrkommnavn

TYSVÆR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

25.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811982172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085269, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2160912, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 485900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1675012}}, "journalnr": "2020837920", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811982172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1772194, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1742194}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 388717, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 332538}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 56179}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2160912}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 319566, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2692108}, "driftsresultat": 136288, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2828396}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 213432, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 213432}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 349720}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972570656 [navn] => BYGGMESTER HELGE KVALE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811982172 [oppstartsdato] => 1983-05-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestli 11"], "kommune": "TYSVu00c6R", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RRESFJORDEN", "postnummer": "5563", "kommunenummer": "1146"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?