Index

BYGGMESTER KRISTOFFER MØMB AS

Orgnr: 822228232

adresse: c/o Kristoffer Mømb, Stavheimsgrende 142

id

27362

organisasjonsnummer

822228232

navn

BYGGMESTER KRISTOFFER MØMB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kristoffer Mømb", "Stavheimsgrende 142"], "kommune": "LESJA", "landkode": "NO", "poststed": "LORA", "postnummer": "2666", "kommunenummer": "3432"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822228232

navn

BYGGMESTER KRISTOFFER MØMB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kristoffer Mømb Stavheimsgrende 142

forradrpostnr

2666

forradrpoststed

LORA

forradrkommnr

3432

forradrkommnavn

LESJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.02.2019

stiftelsesdato

05.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822228232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1929510, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1041959, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 477936}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 564023}}, "journalnr": "2020668290", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822228232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 190804, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 160804}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 851154, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 455771}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 395383}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1041959}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-02-05", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 160804, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2234777}, "driftsresultat": 226271, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2461048}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20112, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 207}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20319}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 206159}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922251606 [navn] => BYGGMESTER KRISTOFFER MØMB AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822228232 [oppstartsdato] => 2019-02-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kristoffer Mu00f8mb", "Stavheimsgrende 142"], "kommune": "LESJA", "landkode": "NO", "poststed": "LORA", "postnummer": "2666", "kommunenummer": "3432"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?