Index

BYGGMESTER STEINAR LANDE AS

Orgnr: 812192922

mobil: 474 51 908
adresse: Dalsfjordvegen 625

id

1533

organisasjonsnummer

812192922

navn

BYGGMESTER STEINAR LANDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalsfjordvegen 625"], "kommune": "VOLDA", "landkode": "NO", "poststed": "LAUVSTAD", "postnummer": "6133", "kommunenummer": "1577"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812192922

navn

BYGGMESTER STEINAR LANDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalsfjordvegen 625

forradrpostnr

6133

forradrpoststed

LAUVSTAD

forradrkommnr

1577

forradrkommnavn

VOLDA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

26.06.2013

tlf

tlf_mobil

474 51 908

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.09.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

812192922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2265457, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 162349, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 85100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 77249}}, "journalnr": "2021284147", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812192922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5940, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -35940}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 168289, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 150869}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17420}}, "sumEgenkapitalGjeld": 162349}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41031, "totalresultat": -41031, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1635901}, "driftsresultat": -39216, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1596685}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3437, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3462}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -42652}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912232077 [navn] => BYGGMESTER STEINAR LANDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812192922 [oppstartsdato] => 2013-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalsfjordvegen 625"], "kommune": "VOLDA", "landkode": "NO", "poststed": "LAUVSTAD", "postnummer": "6133", "kommunenummer": "1577"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?