Index

BYGGMESTER TOM VASSVIK AS

Orgnr: 893643052

tlf: 51 49 67 85
mobil: 916 83 516
adresse: Vassvikveien 73

id

81755

organisasjonsnummer

893643052

navn

BYGGMESTER TOM VASSVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vassvikveien 73"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "HELLVIK", "postnummer": "4375", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-02-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893643052

navn

BYGGMESTER TOM VASSVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vassvikveien 73

forradrpostnr

4375

forradrpoststed

HELLVIK

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.02.2009

stiftelsesdato

03.02.2009

tlf

51 49 67 85

tlf_mobil

916 83 516

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.12.2010

regnskap

regnskap #0

orgnr

893643052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 35390, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1673149, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 531094}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1142055}}, "journalnr": "2021160588", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893643052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1233523, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 115000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1118523}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 439626, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 433393}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6233}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1673149}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7414, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1923048}, "driftsresultat": 6278, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1929326}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3316, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3688}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 372}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9594}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972917176 [navn] => BYGGMESTER TOM VASSVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 893643052 [oppstartsdato] => 1993-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vassvikveien 73"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "HELLVIK", "postnummer": "4375", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2009-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?