Index

BYGGMESTER VIGGO MOE AS

Orgnr: 912594386

mobil: 900 63 863
adresse: Markusveien 53

id

118348

organisasjonsnummer

912594386

navn

BYGGMESTER VIGGO MOE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Markusveien 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3041", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912594386

navn

BYGGMESTER VIGGO MOE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Markusveien 53

forradrpostnr

3041

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.10.2013

stiftelsesdato

07.10.2013

tlf

tlf_mobil

900 63 863

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

912594386

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160113, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 358678, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 358678}}, "journalnr": "2020909831", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912594386"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7718, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13282}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 350959, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 350959}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 358678}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -72736, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2050010}, "driftsresultat": -72623, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1977388}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -114, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 143}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 257}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -72736}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972565415 [navn] => BYGGGMESTER VIGGO MOE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912594386 [oppstartsdato] => 1982-10-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markusveien 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3041", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-21 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?