Index

BYGGTØMRER AS

Orgnr: 822102492

adresse: Haugerudveien 19

id

26823

organisasjonsnummer

822102492

navn

BYGGTØMRER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugerudveien 19"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822102492

navn

BYGGTØMRER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugerudveien 19

forradrpostnr

3302

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2019

stiftelsesdato

19.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822102492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2441453, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 310641, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 220086}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 90555}}, "journalnr": "2021484998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822102492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -450128, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -474558}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 760770, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 760770}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 310642}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -172704, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4543773}, "driftsresultat": -171060, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4372713}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1644, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1671}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -172704}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922241228 [navn] => BYGGTØMRER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822102492 [oppstartsdato] => 2019-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haugerudveien 19"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?