Index

BYKUBA AS

https://www.bykuba.no

Orgnr: 812355082

webside: www.bykuba.no
adresse: Ravnåsveien 44B

id

1883

organisasjonsnummer

812355082

navn

BYKUBA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ravnåsveien 44B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1254", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-15

hjemmeside

www.bykuba.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812355082

navn

BYKUBA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ravnåsveien 44B

forradrpostnr

1254

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.08.2013

stiftelsesdato

15.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.bykuba.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812355082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2481199, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 591558, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 267405}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 324153}}, "journalnr": "2021534962", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812355082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 293939, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 193939}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 297619, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 297619}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 591558}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 869006}, "driftsresultat": 45948, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 914954}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1981, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2118}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 137}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 47929}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912360733 [navn] => BYKUBA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812355082 [oppstartsdato] => 2013-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ravnu00e5sveien 44B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1254", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bykuba.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?