Index

C&C EIENDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 811750182

mobil: 91 32 41 90
adresse: Schiøtts vei 11B

id

518

organisasjonsnummer

811750182

navn

C&C EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Schiøtts vei 11B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811750182

navn

C&C EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Schiøtts vei 11B

forradrpostnr

0286

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.03.2013

stiftelsesdato

15.03.2013

tlf

tlf_mobil

91 32 41 90

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811750182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324435, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 115991, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 21000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 94991}}, "journalnr": "2021374240", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811750182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -228877, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -263211}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 344868, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8199}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 336669}}, "sumEgenkapitalGjeld": 115991}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -27731, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102368}, "driftsresultat": -26562, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 75805}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1169, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1172}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -27731}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994171305 [navn] => C&C EIENDOMSUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811750182 [oppstartsdato] => 2009-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Schiu00f8tts vei 11B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-03-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?