Index

CA UTVIKLING AS

Orgnr: 913077962

adresse: Bjørnstadmyra 7

id

128254

organisasjonsnummer

913077962

navn

CA UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørnstadmyra 7"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRÅLUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913077962

navn

CA UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørnstadmyra 7

forradrpostnr

1712

forradrpoststed

GRÅLUM

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

07.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913077962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2343655, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3539450, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3489450}}, "journalnr": "2021268137", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913077962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -842917, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -872917}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4382367, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1008674}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3373693}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3539450}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -147633, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 101678}, "driftsresultat": 10322, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 112000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -157955, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 157955}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -147633}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913084683 [navn] => CA UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913077962 [oppstartsdato] => 2014-01-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rnstadmyra 7"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRu00c5LUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?