Index

CAFE C STAVANGER AS

Orgnr: 812387502

adresse: Nygata 11

id

1949

organisasjonsnummer

812387502

navn

CAFE C STAVANGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.309", "beskrivelse": "Drift av barer ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygata 11"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 40"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812387502

navn

CAFE C STAVANGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygata 11

forradrpostnr

4006

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Kokstadflaten 40

ppostnr

5257

ppoststed

KOKSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.309

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.09.2013

stiftelsesdato

07.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812387502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374843, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11041, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11041}}, "journalnr": "2021424761", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812387502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -622437, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 82015}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -704452}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 633479, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4463}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 629016}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11042}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6349, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53043}, "driftsresultat": -6351, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 46692}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6349}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912398692 [navn] => CAFE C STAVANGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.309", "beskrivelse": "Drift av barer ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812387502 [oppstartsdato] => 2013-08-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nygata 11"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 40"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?