Index

CAMPUS 4 AS

Orgnr: 811550582

mobil: 91630416
adresse: Industrivegen 34

id

78

organisasjonsnummer

811550582

navn

CAMPUS 4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-05

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 34"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o WePe Regnskap", "Postboks 83"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRKELANGEN", "postnummer": "1941", "kommunenummer": "3026"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811550582

navn

CAMPUS 4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 34

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o WePe Regnskap Postboks 83

ppostnr

1941

ppoststed

BJØRKELANGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.03.2013

stiftelsesdato

30.01.2013

tlf

tlf_mobil

91630416

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811550582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2407237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18312757, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18312757}}, "journalnr": "2021371380", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811550582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 95783, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 214426}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -118643}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18216974, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18216974}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18312757}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10655, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13684}, "driftsresultat": -13684, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13661}}]

Reserver mot visning?