Index

CAMPUS 6 AS

Orgnr: 812306782

mobil: 916 30 416
adresse: Industrivegen 34

id

1773

organisasjonsnummer

812306782

navn

CAMPUS 6 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 34"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o WePe Regnskap", "Postboks 83"], "kommune": "AURSKOG-HØLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRKELANGEN", "postnummer": "1941", "kommunenummer": "3026"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812306782

navn

CAMPUS 6 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 34

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o WePe Regnskap Postboks 83

ppostnr

1941

ppoststed

BJØRKELANGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

916 30 416

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812306782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2407319, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3097175, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 136260}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2960915}}, "journalnr": "2021371648", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812306782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29954, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 107844}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -77890}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3067222, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3067222}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3097175}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12131}, "driftsresultat": -12131, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 31, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12100}}]

Reserver mot visning?