Index

CAN CONSULTING AS

Orgnr: 818738412

adresse: Friggs vei 11A

id

16762

organisasjonsnummer

818738412

navn

CAN CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Friggs vei 11A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0588", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818738412

navn

CAN CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Friggs vei 11A

forradrpostnr

0588

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.03.2017

stiftelsesdato

01.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818738412

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1634532, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 555112, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 555112}}, "journalnr": "2020354661", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818738412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 313707, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 283707}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 241405, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 241405}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 555112}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 159388, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1101288}, "driftsresultat": 204298, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1305586}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 45, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 239}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 194}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 204343}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917656193 [navn] => CAN CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818738412 [oppstartsdato] => 2016-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Friggs vei 11A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0588", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?