Index

CAPALOS HOLDING AS

Orgnr: 811830232

mobil: 419 21 989
adresse: Inger Bang Lunds vei 19

id

702

organisasjonsnummer

811830232

navn

CAPALOS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-16

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Inger Bang Lunds vei 19"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811830232

navn

CAPALOS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Inger Bang Lunds vei 19

forradrpostnr

5059

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.04.2013

stiftelsesdato

06.03.2013

tlf

tlf_mobil

419 21 989

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811830232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2587785, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1769816, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1527908}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 241908}}, "journalnr": "2021566916", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811830232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 745195, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 715195}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1024621, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1024621}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1769816}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5894, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5918}, "driftsresultat": -5918, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 24, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5894}}]

Reserver mot visning?