Index

CAPSOL-EOP AS

Orgnr: 916007019

adresse: Madserud allé 2

id

194889

organisasjonsnummer

916007019

navn

CAPSOL-EOP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-27

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Madserud allé 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0274", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916007019

navn

CAPSOL-EOP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Madserud allé 2

forradrpostnr

0274

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.10.2015

stiftelsesdato

09.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916007019

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1779754, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22925, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 22925}}, "journalnr": "2020508161", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916007019"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25351, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55351}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 48276, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 48276}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22925}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13876, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13888}, "driftsresultat": -13888, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13876}}]

Reserver mot visning?