Index

CAR-O-LINER NORGE AS

Orgnr: 812113232

tlf: 33 43 02 70
mobil: 90148489
adresse: Sørlandske hovedvei 313

id

1347

organisasjonsnummer

812113232

navn

CAR-O-LINER NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørlandske hovedvei 313"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3270", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2182 Stubberød"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3255", "kommunenummer": "3805"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812113232

navn

CAR-O-LINER NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørlandske hovedvei 313

forradrpostnr

3270

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2182 Stubberød

ppostnr

3255

ppoststed

LARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

33 43 02 70

tlf_mobil

90148489

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812113232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551927, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22628558, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16060571}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6567986}}, "journalnr": "2021533122", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812113232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15494511, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8524000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6970511}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7134046, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7134046}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22628558}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1020036, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24567696}, "driftsresultat": 1277113, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25844809}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 35891, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 61750}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25859}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1313004}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972332348 [navn] => CAR-O-LINER NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 812113232 [oppstartsdato] => 1993-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rlandske hovedvei 313"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3270", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2182 Stubberu00f8d"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3255", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => 2013-05-28 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?