Index

CAR OUTLET NORWAY - ELECTRIC CITY AS

Orgnr: 812301292

tlf: 32 85 34 00
adresse: Gjellebekkstubben 17

id

1758

organisasjonsnummer

812301292

navn

CAR OUTLET NORWAY - ELECTRIC CITY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.111", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gjellebekkstubben 17"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 75"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3421", "kommunenummer": "3049"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812301292

navn

CAR OUTLET NORWAY - ELECTRIC CITY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gjellebekkstubben 17

forradrpostnr

3420

forradrpoststed

LIERSKOGEN

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 75

ppostnr

3421

ppoststed

LIERSKOGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

32 85 34 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812301292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1855734, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 158880, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 158880}}, "journalnr": "2020592943", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812301292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2556302, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2586302}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2715182, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2715182}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 158880}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -422814, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 661546}, "driftsresultat": -406939, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 254607}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15875, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15879}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -422814}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912306895 [navn] => CAR OUTLET NORWAY - ELECTRIC CITY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.111", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812301292 [oppstartsdato] => 2013-07-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gjellebekkstubben 17"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 75"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3421", "kommunenummer": "3049"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?