Index

CARBI AS

https://www.carbi.no

Orgnr: 819085072

webside: www.carbi.no
adresse: Andersrudveien 1

id

17692

organisasjonsnummer

819085072

navn

CARBI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Andersrudveien 1"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-01

hjemmeside

www.carbi.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819085072

navn

CARBI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Andersrudveien 1

forradrpostnr

1914

forradrpoststed

YTRE ENEBAKK

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

01.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.carbi.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819085072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2258983, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 577570, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33252}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 544318}}, "journalnr": "2021275160", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819085072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 283520, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 183520}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 294050, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 294050}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 577570}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 119780, "totalresultat": 119780, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1604931}, "driftsresultat": 148935, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1753866}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7006, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7187}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 181}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 155941}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919208554 [navn] => CARBI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819085072 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Andersrudveien 1"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => www.carbi.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?