Index

CAROLAS BUASPA & SOL AS

Orgnr: 812104152

id

1323

organisasjonsnummer

812104152

navn

CAROLAS BUASPA & SOL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "KALVÅG", "postnummer": "6729", "kommunenummer": "4648"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812104152

navn

CAROLAS BUASPA & SOL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6729

forradrpoststed

KALVÅG

forradrkommnr

4648

forradrkommnavn

BREMANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812104152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422101, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 705165, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 418770}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 286395}}, "journalnr": "2021465431", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812104152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68173, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 38173}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 636991, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 271284}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 365707}}, "sumEgenkapitalGjeld": 705164}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 165663, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 589541}, "driftsresultat": 173469, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 763010}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7806, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3619}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11425}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 165663}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 892284822 [navn] => CAROLAS BUASPA & SOL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812104152 [oppstartsdato] => 2008-01-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "KALVu00c5G", "postnummer": "6729", "kommunenummer": "4648"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?