Index

CASA LELLA AS

Orgnr: 811634662

mobil: 91323125
adresse: Olaf Schous vei 7

id

259

organisasjonsnummer

811634662

navn

CASA LELLA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-06

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olaf Schous vei 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0572", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811634662

navn

CASA LELLA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olaf Schous vei 7

forradrpostnr

0572

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2013

stiftelsesdato

08.02.2013

tlf

tlf_mobil

91323125

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811634662

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1935868, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2020676188", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811634662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37500, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 37500}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -7500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -7500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?