Index

CASA POLOP AS

Orgnr: 818990812

adresse: Ånundlia 47

id

17450

organisasjonsnummer

818990812

navn

CASA POLOP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ånundlia 47"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLGÅRD", "postnummer": "4330", "kommunenummer": "1122"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818990812

navn

CASA POLOP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ånundlia 47

forradrpostnr

4330

forradrpoststed

ÅLGÅRD

forradrkommnr

1122

forradrkommnavn

GJESDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.05.2017

stiftelsesdato

02.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818990812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2297521, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1180596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 520800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 659796}}, "journalnr": "2021333335", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818990812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 587757, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 557757}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 592839, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 592839}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1180596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 283713, "totalresultat": 283713, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3}, "driftsresultat": -3, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 285755, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 285755}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 285752}}]

Reserver mot visning?