Index

CASTOR KOMPETANSE AS

Orgnr: 812259202

adresse: Brovollvegen 31

id

1671

organisasjonsnummer

812259202

navn

CASTOR KOMPETANSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brovollvegen 31"], "kommune": "LØTEN", "landkode": "NO", "poststed": "ÅDALSBRUK", "postnummer": "2345", "kommunenummer": "3412"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 39"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "RIDABU", "postnummer": "2328", "kommunenummer": "3403"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812259202

navn

CASTOR KOMPETANSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brovollvegen 31

forradrpostnr

2345

forradrpoststed

ÅDALSBRUK

forradrkommnr

3412

forradrkommnavn

LØTEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 39

ppostnr

2328

ppoststed

RIDABU

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.07.2013

stiftelsesdato

16.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812259202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2564037, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10490348, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1424436}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9065911}}, "journalnr": "2021537051", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812259202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1652517, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1152517}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8837831, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8785957}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 51874}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10490348}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3655598, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8760550}, "driftsresultat": 4732851, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13493401}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -37630, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6188}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43818}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4695222}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976693264 [navn] => CASTOR KOMPETANSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 812259202 [oppstartsdato] => 1996-08-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brovollvegen 31"], "kommune": "Lu00d8TEN", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5DALSBRUK", "postnummer": "2345", "kommunenummer": "3412"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 39"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "RIDABU", "postnummer": "2328", "kommunenummer": "3403"} [datoEierskifte] => 2013-12-04 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?