Index

CATERING SPESIALISTEN AS

Orgnr: 892503052

adresse: Øvre Fjellstad 49

id

79688

organisasjonsnummer

892503052

navn

CATERING SPESIALISTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Fjellstad 49"], "kommune": "SVEIO", "landkode": "NO", "poststed": "SVEIO", "postnummer": "5550", "kommunenummer": "4612"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

892503052

navn

CATERING SPESIALISTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Fjellstad 49

forradrpostnr

5550

forradrpoststed

SVEIO

forradrkommnr

4612

forradrkommnavn

SVEIO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.04.2008

stiftelsesdato

23.02.2008

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

892503052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1564584, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3134135, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2009046}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1125089}}, "journalnr": "2020282408", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892503052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 493162, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 320000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 173162}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2640974, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 821599}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1819375}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3134136}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 185078, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4298479}, "driftsresultat": 321328, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4619806}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -84065, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1375}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 85439}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 237263}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992536381 [navn] => CATERING SPESIALISTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 892503052 [oppstartsdato] => 2008-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Fjellstad 49"], "kommune": "SVEIO", "landkode": "NO", "poststed": "SVEIO", "postnummer": "5550", "kommunenummer": "4612"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?